logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Author Archives: ahron

זוהר שבת- מחולק ע"פ פרשיות השבוע

זוהר שבת- מחולק ע"פ פרשיות השבוע   זוהר_השבת_198_עמודים_בצבע_מחולק_לפרשיות_   בראשית   01 זוהר השבת פ בראשית 26      זוהר השבת פ שמיני זהר_השבת_1_בראשית זהר_השבת_2_נח זהר_השבת_3_לך_לך זהר_השבת_4_(1)_וירא זהר_השבת_ספר_פתוח זוהר השבת – 3 ...

להמשך קריאה

האדמו"ר מהאלמין עם ילדי הזוהר הרב בוגנים אלעד בכותל המערבי

 האדמו"ר מהאלמין עם ילדי הזוהר הרב בוגנים אלעד בכותל המערבי   https://www.youtube.com/watch?v=gYgMUo-kZhs&list=PLJ5ShPEpaaC9ZuYOtK4AX3dzTZUg-yBX4 https://www.youtube.com/watch?v=gYgMUo-kZhs&list=PLJ5ShPEpaaC9ZuYOtK4AX3dzTZUg-yBX4   https://www.youtube.com/watch?v=NEZ6lE_Qp5k&list=PLJ5ShPEpaaC8ydSFnK5Y_KAubLOf57i5a   https://www.youtube.com/watch?v=gYgMUo-kZhs&list=PLJ5ShPEpaaC9ZuYOtK4AX3dzTZUg-yBX4   https://www.youtube.com/watch?v=tsUFyY1nDTo&list=PLJ5ShPEpaaC8dnIPfF_cYrjBGYHhkUzG7&index=2   https://www.youtube.com/watch?v=tsUFyY1nDTo&list=PLJ5ShPEpaaC_x6-q_rmJpP3lPOmQ0Uh_c&index=2   https://www.youtube.com/watch?v=OlbyjIOZdX8&index=2&list=PLJ5ShPEpaaC8ydSFnK5Y_KAubLOf57i5a   https://www.youtube.com/watch?v=OlbyjIOZdX8&index=2&list=PLJ5ShPEpaaC-QPwp-C3lACYJVqBwf0AoM   https://www.youtube.com/watch?v=gsBDC5t3pao&list=PLJ5ShPEpaaC_QahJRWYapOVDamr6aclD6  

להמשך קריאה

סיפורי הזהר מחולקים ע"פ פרשיות השבוע

סיפורי הזהר  מחולקים ע"פ פרשיות השבוע: להורדה לחץ על הקישורים הבאים: 1._ספורי_זוהר_בראשית 1._ספורי_זוהר_שמיני 2._ספורי_הזוהר_-_נח 2._ספורי_הזוהר_-_תזריע_מצורע 3._ספורי_הזוהר_-_אחרי-קדושים 3._ספורי_הזוהר_-_לך_לך 4._ספורי_הזוהר_-_וירא 4.ספורי_הזוהר_-_אמור 5.ספורי_הזוהר_-_בהר_בחקתי 5.ספורי_הזוהר_-_חיי_שרה 6.ספורי_הזוהר_-_במדבר 6 .ספורי_הזוהר_-_תולדות 7.ספורי_הזוהר_-_ויצא 7.ספורי_הזוהר_-_נשא 8 .ספורי_הזוהר_-בהעלותך 8.ספורי_הזוהר_-וישלח  

להמשך קריאה

דרשה לסיום זוהר לילדים ט אייר כותל המערבי יב חודש להרבנית ע"ה

סיום זוהר לילדים דְרָשָׁה לְחִזּוּק לִמּוּד הַזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ מכ"ק אַדְמוֹ"ר מֵהָאלְמִין שְׁלִיטָ"א ביום ט' אייר פרשת בהר תשע"ד לפ"ק בכותל המערבי ירושלים עיה"ק בְּרָאשׁוּת הצדיק הרה"ג אי"ש ב"ר ציון בוגנים ...

להמשך קריאה

אור הזהר – 745-752 ספר מנורה טהורה

מצאתי כתוב, שיאמר קודם שיסיים העמידה מזמור "למנצח בנגינות… אלקים יחננו" בצורת מנורה כתובה על קלף. (עבודת הקודש להחיד"א ז"ל, חלק כף אחת [סימן כ"ו].) ד) להדביק הלמנצח בסידור ע"י ...

להמשך קריאה