logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Author Archives: ahron

ספר שכר ועונש – ספר שמות

 ספר שכר ועונש המבאר עיניני שכר ועונש שהוא אחד מהיסודות הגדולים של קדושת ישראל וטהרתן. (חפץ חיים "ציפית לישועה"). בו יבארו ענייני יראת שמיים והתעוררות, ותיקוני התשובה ומצוות התוכחה וכן ...

להמשך קריאה

דרשה בנתניה על הגאולה והזוהר הקדוש

דרשה של האדמו"ר מאלמין  בנתניה על חשיבות לימוד של הזוהר הקדוש  לקירוב הגאולה , שזה המפתח היחידי בדורינו  לישועה הפרטית והכללית  של עם ישראל. לִמּוּד הַזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ בְּגִירְסָא בְּעָלְמָא בּוֹנֶה עוֹלָמוֹת, וְכָל ...

להמשך קריאה

ספרי זוהר תורה

ספרי זוהר התורה המחולקים לפי פרשיות השבוע: לבחירת הפרשה לחץ ע"פ הקישורים הבאים: זוהר פנחס זוהר קרח זוהר שלח זוהר בהעלותך זוהר נשא זוהר מטות זוהר מסעי זוהר חקת זוהר ...

להמשך קריאה

ספר סיפורי הזוהר

סיפורי הזוהר  נפלאים שמלוקטים מכל ספרי הזוהר הקדוש לתנא האלוקי רבי שמעון  בר יוחאי עם תרגום לשון הקודש, והתועלת היוצא מקריאת סיפורי קדושי עליון מלאכי אלוקים, משה רבינו, אליהו הנביא, ...

להמשך קריאה

ספר זקן ישראל- בענין גילוח וגידול זקן

 הספר הוא ריכוז מכל ספרי הפוסקים, חדשים וישנים, מראשון עד אחרון שבאחרונים,  כל הנשנה בדבירהן, בענין גילוח שער הזקן, בין ע"י תער ובין במספרים, ושאר אופני גילוח. כל האיסורים, וצדדי החומר שנאמרו בנטילת ...

להמשך קריאה

דרשה לפרשת כי תבוא – התעוררות לחודש אלול: זוהר, כיסוי ראש, גודל מעלת עניית אמן יהש"ר

 בדרשה האדמו"ר ידבר על נושאים של  חשיבות הגדולה של לימוד הזוהר כהכנה ליום הדין ולקירוב  הגאולה ,   עניין של כיסוי ראש לנשים מלווה בסיפור  אמיתי שימחיש  לכל בת ישראל את גודל הזכות ...

להמשך קריאה